Korzyści

Floty samochodowe należące, bądź obsługiwane przez współpracujących z RAF Partnerów biznesowych obejmowane są programem centralnego zarządzania w zakresie:

  • assistance,
  • przyjmowania zgłoszeń szkód od poszkodowanych użytkowników,
  • wsparcia w procesie likwidacji szkód,
  • organizowania i wykonywania napraw powypadkowych.

Wszystkie działania podejmowane prze RAF m.in. obsługa Call Center, dostęp do platformy internetowej odbywa się pod marką współpracującego z nami Partnera biznesowego.

Istnieje możliwość dostosowania procesów i procedur biznesowych do konkretnych wymagań Partnera biznesowego.