Korzyści dla ubezpieczyciela

Poza korzyściami płynącymi ze współpracy z RAF, zarówno dla Partnerów biznesowych jak również poszkodowanych, pośrednim beneficjentem są ubezpieczyciele:

  • Obniżenie kosztów likwidacji szkód
  • Przewidywalne i stabilniejsze koszty napraw z OC sprawcy i Casco flotowego
  • Wzrost satysfakcji ubezpieczonych z likwidacji
  • Ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą infolinii szkodowej