Oferta

Jesteśmy podmiotem udostępniającym nowoczesne, efektywne i zintegrowane rozwiązania w procesie zarządzania szkodami poprzez:

  • USŁUGI ASSISTANCE 24/7
  • CALL CENTER 24/7
  • PLATFORMĘ INFORMATYCZNĄ - RAFAUTO
  • SIEĆ NAPRAWCZĄ ASO
  • SIEC POJAZDÓW ZASTĘPCZYCH

Współpracującym Partnerom biznesowym umożliwiamy optymalizację i udoskonalenie procesów biznesowych, stabilny rozwój oraz utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej.

Wspieramy proces zarządzania szkodami począwszy od przyjęcia zgłoszenia szkody, udzielenia pomocy assistance, zarządzania naprawą i likwidacją aż do momentu wypłaty odszkodowania i ewentualnie dalszych procesów obsługowych. Nasze Call Center zapewnia całodobową pomoc assistance. W oparciu o platformę informatyczną on-line monitorujemy wszystkie czynności na każdym etapie obsługi szkody, dokonujemy analiz i raportów. Przeprowadzamy systematyczne badania satysfakcji Klientów w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. Posiadamy największą w Polsce, niezależną sieć naprawczą ASO, zapewniając tym samym naszym Partnerom szeroki zakres usług oraz dostęp z dowolnego miejsca w kraju na najwyższym poziomie.

Nasze rozwiązania kierujemy do:

  • firm leasingowych
  • brokerów ubezpieczeniowych
  • flot samochodowych 
  • banków kredytujących zakup samochodów