Platforma IT RAFAUTO

Jednym z kluczowych zasobów naszej organizacji jest platforma informatyczna RAFAUTO. Zapewnia szeroki zakres usług, jest zintegrowana z systemami informatycznymi pozostałych podmiotów uczestniczących w procesie obsługi szkody.

Dostęp do platformy RAFAUTO posiadają wszyscy uczestnicy procesu likwidacji szkody, w tym Partnerzy biznesowi, poszkodowani, serwisy naprawcze ASO z sieci RAF, eksperci RAF.

RAFAUTO umożliwia bezpośrednią komunikację wszystkich uczestników biorących udział w procesie obsługi szkody, monitoring przebiegu poszczególnych etapów naprawy pojazdu, a także nadzór nad jakością i kosztami naprawy pojazdu.

Dzięki funkcjonalności platformy informatycznej RAFAUTO, integracji procesów oraz uczestników, poszkodowany lub opiekun floty zawsze posiada aktualne informacje związane z etapem likwidacji szkody i naprawą pojazdu.

Po zakończeniu procesu naprawy niezależne podmioty wykonują badanie satysfakcji Klientów i świadczonych usług. Pozwala to na ciągłe doskonalenie procesów związanych z obsługą zleceń naprawy pod kątem oczekiwań poszkodowanych.